یک صفر از پول ملی حذف می شود

یک صفر از پول ملی حذف می شود
یک صفر از پول ملی حذف می شود

حذف صفر پول ملی - هزار تومانی - یک زار


با حذف یک صفر، واحد پول کشور به تومان تغییر می کند. با این تصمیم جدید بانک مرکزی، در فاز اول یک صفر از واحد پول ملی حذف می شود و عملا در مراودات مردم نیز مشکلی به وجود نمی آید زیرا هم اکنون هم طبق عرف جامعه، "تومان" به عنوان واحد پول رایج بکاربرده می شود.

در چاپ اسکناس های جدید با واحد پولی تومان، یک واحد دیگر نیز در عرف جامعه جا انداخته می شود که زار نام دارد و تداعی ۲زاری های قدیمی است. زار مخفف هزار می باشد و هر هزار تومان معادل یک زار می باشد.